Biografija

Dr Jelena Markovski

Dr Jelena Markovski, osnivač ordinacije Mydentaloffice, rođena je 1980. god. u Beogradu.

Stomatološki fakultet u rodnom gradu upisuje 1999. godine, a nakon diplomiranja lekarski staž obavlja u Domu zdravlja na Novom Beogradu. Nakon završenog staža upisuje akademske specijalističke studije na klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Specijalističke studije završava sa prosekom deset, odbranom rada na temu: „Prevalenca humanog citomegalo virusa i Epstein-Barr virusa u subgingivalnom plaku kod priimplantitisa“ i stiče zvanje dr stomatologije specijalista parodontologije i oralne medicine. Nakon toga upisuje specijalizaciju iz ortopedije vilica i 2020. godine postaje Specijalista ortopedije vilica.

U međuvremenu, 2013. godine  osniva sopstvenu ordinaciju u kojoj uspešno radi i danas.

Dr Jelena Markovski je i licencirani lekar za sprovođenje Myobrace terapije. Navodi da uspeh u njenom radu prati velika ljubav prema ortopediji vilica. Otuda i stalna potreba za usavršavanjem u toj oblasti, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Dr Jelena Markovski

Dr Nevena Krneta

Dr Nevena Krneta je diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2007. godine.

Velika ljubav u radu sa decom kao i uočavanje “šire slike“ problema kod malih pacijenata, doprineo je da specijalizira ortopediju vilica na matičnom fakultetu. To je i razlog da se danas pored ortodoncije veoma uspešno bavi dečijom stomatologijom i konzervativom. Naravno da je u najvećem fokusu interesovanja uža specijalnost i zato je stava da ortodontska terapija ne podrazumeva samo ispravljanje krivih zuba i kreiranje novog osmeha. Smatra da je vizija savremene ortodoncije upravo holistički pristup terapiji koja obuhvata sve elemente orofacijalnog sistema i njegovih funkcija, disanja na prvom mestu, potom žvakanja, gutanja i govora. Stalnoj potrebi za usavršavanjem svedoče brojni kursevi iz oblasti ortodoncije.

Licencirani je lekar za sprovođenje Myobrace terapije.

Dr Nevena Krneta

Dr Gorica Miljuš

Dr Gorica Miljuš je deo tima MyDentalOffice.

2002. godine završava Srednju medicinsku školu, smer zubnog tehničara u Kraljevu da bi 2009. završila Stomatološki fakultet u Beogradu. Već 2010. polaže stručni ispit za doktora stomatologije. Kao i ostale kolege u okviru ordinacije, dr Miljuš je specijalista ortopedije vilice, a spomenuto zvanje stiče 2020. godine na matičnom fakultetu. Osnovnu motivaciju za izbor prvo srednje škole, pa potom i fakulteta pronalazi u lečenju bolnih stanja, dok je krajnja satisfakcija vršenje korekcije zubnog niza radi estetike osmeha.

Blag pogled i topla reč je u osnovi njenog odnosa sa pacijentima, a želja za stalnim usavršavanjem u profesiji vodi perfekcionizmu i predanošću poslu.

Dr Gorica Miljuš

Scroll to Top