Biografija

Dr Jelena Markovski

Dr Jelena Markovski, osnivač ordinacije Mydentaloffice, rođena je 1980. god. u Beogradu.

Stomatološki fakultet u rodnom gradu upisuje 1999. godine, a nakon diplomiranja lekarski staž obavlja u Domu zdravlja na Novom Beogradu. Nakon završenog staža upisuje akademske specijalističke studije na klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Specijalističke studije završava sa prosekom deset, odbranom rada na temu: „Prevalenca humanog citomegalo virusa i Epstein-Barr virusa u subgingivalnom plaku kod priimplantitisa“ i stiče zvanje dr stomatologije specijalista parodontologije i oralne medicine. Nakon toga upisuje specijalizaciju iz ortopedije vilica i 2020. godine postaje Specijalista ortopedije vilica.

U međuvremenu, 2013. godine  osniva sopstvenu ordinaciju u kojoj uspešno radi i danas. Zahvaljujući prijateljskim i čvrstim odnosima sa kolegama sa fakulteta, u ordinaciji Mydentaloffice gostuju brojni stomatolozi i drugih specijalnosti. Na taj način naši pacijenti mogu dobiti vrhunsku uslugu iz svih oblasti stomatologije.

Dr Jelena Markovski je i licencirani lekar za sprovođenje Myobrace terapije. Navodi da uspeh u njenom radu prati velika ljubav prema ortopediji vilica. Otuda i stalna potreba za usavršavanjem u toj oblasti, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Dr Jelena Markovski

Scroll to Top
Scroll to Top